Veilig werken doe je zo

Veilig werken doe je zo!

Werk je op een boorplatform dan hoef je niemand uit te leggen dat de veiligheidsmaatregelen enorm streng zijn. Elke toehoorder zal begrijpend knikken. Heb je een baan in de logistiek? Ook dan snapt nagenoeg iedereen dat het dragen van de juiste PBM’s bijdragen aan je veiligheid. En de bouw? Ach daar horen we genoeg over! Maar wat nu als je kapster bent? Of fotograaf? Of een kantoorbaan hebt? Welke risico’s loop je dan eigenlijk en zijn die altijd zo zichtbaar?

Gezondheidsrisico’s en veiligheidsrisico’s

We dienen dan onderscheid te maken tussen veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico’s. Een fotograaf die een foto van boven moet maken en daarom op een stoel gaat staan, kan ineens vallen en zijn been breken. Dat is een veiligheidsrisico; een acuut risico. Van alle kappers en kapsters heeft misschien wel 40% kapperseczeem, 10% van de kappers is genoodzaakt daardoor zijn/haar carrière een ander wending te geven. Dat is een gezondheidsrisico; een (sluimerend) risico met mogelijk langdurige of permanente gevolgen. In beide gevallen is door het nemen van maatregelen het risico overigens prima te beperken. Om te bepalen of een risico ook echt een risico is, hebben de geleerden (Kinney & Wiruth) al in 1976 bedacht dat men dan ook rekening dient te houden met de Kans dat een incident plaats vindt en de eventuele gevolgen (het Effect).

Veilige en gezonde werkomgeving

Op kantoor hebben we óók te maken met risico’s; Ook hier is er in theorie een risico dat er iets op je tenen valt. Maar moet je daarom veiligheidsschoenen op kantoor dragen? Nee, want de Kans dat het gebeurd is wellicht nog redelijk, maar het Effect is minimaal.

De grootste arbeidsrisico’s op kantoor? Te lang, te vaak in dezelfde houding zittend werk, beeldschermwerk en de psychosociale arbeidsbelasting.

De Arbeidsomstandighedenwet (beter bekend als Arbowet) verplicht werkgevers te zorgen voor veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemers. Middels een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie dienen de potentiële gevaren in beeld gebracht te worden en via een plan van aanpak de risico’s zo goed mogelijk worden bestreden. De Arbowet verlangt bovendien dat de maatregelen in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Dit noemt men de zogenaamde arbeidshygiënische strategie.

Dit betekent overigens niet dat er geen rol is weggelegd voor jou als werknemer. We hebben het tenslotte over jouw veiligheid en gezondheid! Er wordt dan ook verwacht dat de werknemer de genomen maatregelen kent, begrijpt én volgt. Pas dan wordt een op papier veilige en gezonde werkomgeving ook echt veilig en gezond!

5 Tips voor de werknemer

 1. Zorg dat je bekend bent met de geldende veiligheidsinstructies!
  Deze maatregelen zijn genomen om jouw werk veiliger en gezonder te maken. Weet dat er maatregelen zijn genomen en ook welke!
 2. Volg de geldende veiligheidsinstructies!
  Veiligheidsmaatregelen zijn er niet voor niets. Volg de instructies en volg ze bewust!
 3. Zorg ervoor dat anderen ook de instructies volgen!
  Collega’s die niet de geldende instructies volgen brengen niet alleen hun veiligheid en gezondheid in gevaar, maar ook die van jou!
 4. Voorkom bedrijfsblindheid en praat mee!
  Zijn de geldende instructies wel voldoende? Of worden ze met een kleine aanpassing veel beter gevolgd? Zorg er samen voor dat veiligheid en gezondheid ook werkbaar is.
 5. Gebruik je gezond verstand!
  Blijf zelf nadenken. Wat er ook wel of niet geregeld is; het gaat om jouw gezondheid!

 

Richard Vinke

Richard Vinke - Commercieel Manager Safety