Luchtdicht Bouwen

In de toekomst zet de overheid in op energiezuinig bouwen waarbij Luchtdicht Bouwen een onmisbare factor is. DESTIL is samen met partner illbruck gespecialiseerd in Luchtdicht Bouwen. Wij hebben de producten, kennis en ervaring in huis om projecten, gebouwen en woningen te bouwen volgens de regels en normen van de overheid.

Luchtdicht Bouwen is het dichten van alle ongewenste kieren en naden in woningen en gebouwen waardoor ongecontroleerde luchtstromen voorkomen worden. 


Luchtdicht Bouwen volgens de EPC-norm

De overheid zet in de toekomst in op energiezuinig bouwen en meet momenteel met de energieprestatienorm ook wel de EPC-norm. De energieprestatie van een nieuw gebouw geeft aan hoe energiezuinig de woning of het utiliteitsgebouw is. Om de EPC-norm te behalen is Luchtdicht Bouwen cruciaal. Met Luchtdicht Bouwen voorkom je energieverlies door luchtlekken, waardoor je constructie langer in tact blijft en het is milieuvriendelijk. Daarnaast draag het bij aan: comfort, lager energiegebruik, voorkomt het vochtproblemen door condensatie, vergroot de waterdichtheid, geluidswering.


In 2020 vervangt BENG het huidige EPC

Per 1 januari 2020 wordt de EPC-norm voor nieuwbouw vervangen door BENG-eisen. Vanaf 2020 moet alle nieuwbouw in Nederland een BijnaEnergieNeutraal Gebouw zijn oftewel BENG. De BENG bestaat uit drie eisen: maximale energiebehoefte (kWh/m2/jaar), maximaal primaire fossiele energiegebruik (kWh/m2/jaar) en minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie (%). Luchtdicht Bouwen speelt hierbij een belangrijke rol. Wanneer een huis goed is geïsoleerd is er minder energie nodig om het huis te verwarmen of af te koelen en zijn ook minder primaire fossiele energiebronnen nodig.

Het illbruck i3-systeem

I3 zone

illbruck ontwikkelde het i3-systeem om een complete en duurzame afdichting te realiseren. Het i3-systeem is een modulair systeem met componenten voor elk van de drie afdichtingslagen in een constructie (binnen, midden en buiten). Het systeem werkt met de kleuren rood, geel en blauw die overeenkomen met een deel van de schil van het gebouw, zoals hierboven is aangegeven.


De producten in het i3-systeem

Luchtdichtbouwen voor binnendichting
Luchtdichtbouwen voor buitendichting
Luchtdichtbouwen voor middendichting

De producten zijn in verschillende combinaties te gebruiken en geschikt voor de afdichting rondom kunststof, aluminium, stalen en houten kozijnen of gevelelementen onderling.

Luchtdicht bouwen per bouwdeel

Bij Luchtdicht Bouwen moet je in een vroeg stadium al rekening houden met het op de juiste manier ontwerpen van details. Dit om grote luchtlekken grotendeels te voorkomen. Plekken waar de meeste luchtlekken voorkomen zijn het dak, de gevel en kozijnen. In onderstaande filmpjes wordt per bouwdeel aangegeven wat je kunt doen.

Premium partnerschap Luchtdicht Bouwen

illbruck en DESTIL hebben al jarenlang een intensief partnerschap op het gebied van Luchtdicht Bouwen. Heb je een project en/of vraag over Luchtdicht Bouwen, dan kunnen wij illbruck, de expert op het gebied van Luchtdicht Bouwen, inschakelen en andersom kunnen zij ons ook inschakelen.

illbruck samenwerking