Algemene voorwaarden

DESTIL is aangesloten bij Vertaz, de brancheorganisatie voor de technische handel. Op al onze leveringen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Vertaz van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
's-Gravenhage onder nummer 40407209.

In het onderstaande pdf-bestand zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van DESTIL opgenomen. Je kunt het bestand downloaden om de algemene leveringsvoorwaarden in te zien, te printen of te bewaren.

Vertaz algemene voorwaarden september 2023

Vertaz voorwaarden consumenten webwinkel