Purschuim onbrandbaar of brandwerend

Purschuim is een ideaal product om voegen, naden en kieren mee af te dichten. Dat is ook de reden waarom purschuim in zoveel soorten, uitvoeringen, kleuren en kwaliteiten te verkrijgen is. Aan alle afdichtingsmaterialen in de bouw worden eisen gesteld. Dit zijn eisen op gebied van luchtdichtheid, akoestische eigenschappen, elasticiteit, maar ook op het gebied van de (on)brandbaarheid en zelfs brandwerendheid. Op de markt zie je veel benamingen voor purschuim in relatie tot brandgedrag.

Brandwerend schuim

Enkele voorbeelden zijn: brandwerend purschuim of pur, brandvertragend purschuim, B1 brandwerend en ook B2 brandwerend. Deze benamingen worden veelal door elkaar gebruikt en kunnen daardoor erg verwarrend zijn. Daarnaast heerst er ook vaak onduidelijk over de bijbehorende brandklasse.

Is onbrandbaar en brandwerend dan niet hetzelfde?

Nee, er bestaat een groot verschil tussen onbrandbaarheid en brandwerendheid en de toepassingsgebieden van onbrandbare producten en brandwerende producten zijn daarom ook niet altijd hetzelfde.

Hoe zit dat precies?

De Europese norm EN13501 kent twee methoden om de relatie tussen een afdichtingsproduct en brand aan te geven:

1. EN13501-1 : Brandreactie

Hoe reageert materiaal op vuur: brandt het of niet. De resultaten uit deze test leiden tot de verschillende brandklassen van een product. Deze klassen lopen van A (onbrandbaar) tot F (niet getest). Dit zijn Europese Normeringen.

Brandklasse purschuim

Let op! Niet te verwarren met de B1-, B2- en B3-klassen welke bij purschuim regelmatig worden aangegeven. Dit zijn namelijk Duitse Normeringen (DIN) en duiden niet op de brandklasse B welke onder EN13501-1 valt. In een brandwerende constructie mag nooit purschuim worden toegepast welke alleen een DIN-test heeft ondergaan. Ook als dit een B1-purschuim is, dit zegt namelijk alleen iets over de Duitse normering en niet over de brandweerstand en de bijbehorende Europese brandklasse. Als je naar de EN13501-1 Brandreactie kijkt heeft purschuim namelijk een brandklasse E (= zeer brandbaar). Purschuim heeft Brandklasse E nodig om daarmee juist de brandwerendheid te kunnen realiseren conform de EN13501-2 (zie uitleg hieronder). Het purschuim zal dus nog een test moeten ondergaan, zie punt 2.

2. EN13501-2 : Brandwerendheid

De weerstand tegen brand van een product in een constructie. Bij brandcompartimenten en vluchtwegen is er sprake van brandscheidingen. Deze constructies (vloeren en wanden) moeten een weerstand hebben tegen brand, welke wordt uitgedrukt in minuten. Indien purschuim als afdichting wordt gebruik in een constructie, moet dit purschuim minimaal dezelfde weerstand tegen brand hebben als de constructie waar dit in zit.

De Europese testmethode voor de brandweerstand van voegen en de afdichtingen is de EN 1366-4. Deze test moet worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium in Europa. Na deze test is het duidelijk wat voor brandweerstand het brandwerend purschuim in welke constructies heeft. Om te slagen voor deze testen is dus een type pur nodig met een nóg verder ontwikkelde formulering. In de praktijk moet er gekeken worden of het brandwerend purschuim, welke volgens de EN1366-4 is getest, ook kan worden toegepast zoals getest. Om dit goed te bepalen, zal er gebruik worden gemaakt van een geldig classificatierapport. Dit is niet eenvoudig, maar een gekwalificeerde leverancier kan dit compleet verzorgen door middel van adviezen en begeleiding bij projecten.

Conclusie

Laat je vooral niet verwarren door de DIN-normering B1. Dit is een norm die alleen wordt gehanteerd in Duitsland. De FF197 Brandwerende Purschuim beschikt over de juiste ETA-classificatierapporten. Dit wil zeggen dat dit product kan dienen als brandwerende afdichting volgens Europese normen en de brandveiligheid van jouw constructie kan verbeteren.