Extra informatie

Ontzorg je klanten. Bepaal hoeveel budget een drager nodig heeft om zijn persoonlijke kleding te kunnen bestellen en te onderhouden. Laat dit budgetsysteem ervoor zorgen dat een drager zelf bestellingen kan invoeren. Er hoeft geen administratie meer bijgehouden te worden om te weten of iemand nog mag bestellen of niet.

Specifieke Pakketten

Wie mag wat bestellen? In een pakket kun je per functie of dienstverband bepalen wat iemand kan bestellen. Via de verschillende modules kan je afzonderlijke pakketten maken.

Kledingmodule:

Verschillende functies kunnen verschillende kledingpakketten krijgen, denk hierbij aan bijv verschil tussen pakket van timmermannen en een pakket van schilders. Of bijvoorbeeld dames en heren pakketten.

Gereedschapsmodule:

Verschillende functies kunnen specifieke gereedschap bestellen die speciaal voor die specifieke functie nodig is. Denk hier aan elektrisch gereedschap of andere specifieke gereedschappen die alleen bepaalde functies nodig hebben.

PBMmodule:

Iedere functie krijgt een eigen PBMpakket met producten voor die specifieke functie. Denk hierbij aan het gebruik van producten met verschillende normeringen of activiteiten. Bijvoorbeeld de juiste normering voor handschoenen of specifieke filters voor de adembescherming die voor een functie wettelijk verplicht zijn.

De dragers bestellen alleen wat ze zelf nodig hebben voor hun functie in een overzichtelijk bestelscherm.

Je klant krijgt een eigen afdelingshiërarchie

Klein of groot, jouw klant kan met deze besteltool gestructureerd werken. De bedrijfsstructuur kan in het systeem ingevoerd worden. Bijvoorbeeld in verschillende regio's, locaties, afdelingen en werkgroepen. De bedrijfsstructuur kan in een hiërarchie aangemaakt worden. Je dragers worden dan binnen deze hiërarchie opgenomen.

Op deze manier is het mogelijk de informatie en toegang ook binnen de hiërarchie te beperken. De leidinggevenden zien alleen de dragers binnen hun afdeling.

Validatieregels tijdens het bestellen

Met behulp van validatieregels is het mogelijk om de bestelvrijheid van dragers te beperken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het maximaal kunnen bestellen van één jas per jaar,
  • Of bij een keuze uit 3 broeken mag er één van de drie per jaar besteld worden,
  • Of maximaal 5 overhemden per keer bestellen.

Persoonsgebonden producten

Niet alle bedrijfskleding moet in een generiek kledingpakket voor alle dragers opgenomen worden. Een kledingpakket is niet altijd voor alle medewerkers gelijk.

In veel gevallen maken medewerkers gebruik van (speciale) persoonsgebonden artikelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan persoonlijke schoenkeuze of aan PBM's die persoonlijk worden aangemeten, zoals gehoorbescherming of valbescherming. Een op maat gespecificeerd artikel kan aan een drager worden gekoppeld. Indien het artikel aan vervanging toe is, zijn de precieze specificaties beschikbaar in het systeem.

Drager reglement

In bijna alle organisaties gelden er kledingvoorschriften. Het is mogelijk om een kledingdrager, voordat een eerste bestelling wordt gedaan, binnen het systeem akkoord te laten gaan met een reglement, voorschriften of overeenkomst.