Bescherming persoonsgegevens

Gegevens van je bedrijf en contactpersonen die we via het gebruik van onze internetsite verkrijgen, worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

  • Gegevens die je actief opgeeft over jezelf en de contactpersonen, zoals bijvoorbeeld e-mailadressen en adresgegevens.
  • Gegevens over het gebruik van onze internetsite zoals bezochte pagina's en de frequentie waarmee deze pagina's bezocht zijn.

De gegevens die je verstrekt over je bedrijf leggen we in een bestand vast. Deze gegevens worden niet aan een derden ter beschikking gesteld maar worden gebruikt voor zowel statistische analyses als analyses per bedrijf. Er wordt gebruik gemaakt van een statistisch programma dat registreert hoe vaak onze internetsite wordt bezocht, via welke links dat gebeurt etc. Ook maken wij gebruik van cookies. Indien je daar bezwaar tegen hebt, verzoeken we je internetbrowser zodanig in te stellen dat deze het plaatsen van een cookie meldt, zodat je deze vooraf kunt weigeren. We wijzen je er op dat het niet te voorkomen is dat derden bijvoorbeeld de frequentie waarmee je onze internetsite bezoekt op naam kunnen registreren.

Intellectuele eigendomsrechten
Indien je ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld een tip die voor meerdere klanten van belang is, geef je ons daarmee het recht je bericht op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. Uiteraard geldt dit niet voor bedrijfsgegevens. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze internetsite, zoals de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij ons en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben.

Veiligheid
Gegevens die je opgeeft bij registratie en bestellingen worden via een beveiligd protocol over het net gestuurd. Wij laten dagelijks een viruscheck uitvoeren, teneinde zoveel mogelijk te waarborgen dat onze internetsite virusvrij is en blijft. Echter kunnen we de virusvrijheid van onze internetsite niet garanderen.

Prijzen & promoties
Aan het samenstellen van de informatie die gepubliceerd wordt via onze internetsite wordt een grote mate van zorg besteed. Wij kunnen, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, echter niet altijd voorkomen dat hierin onjuistheden voorkomen. 

Phishing
Wees alert op Phishing. Phishing betekent dat criminelen e-mails versturen, zogenaamd uit naam van DESTIL waarin ze naar jouw persoonlijke (inlog)gegevens vragen. Wij zullen hier nooit via e-mail naar vragen. Geef gegevens dus nooit op als je niet zeker bent van de afzender.